Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita organizează selecție în vederea încadrării temporare, fără concurs, pe o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă, pentru 10 funcții de subofițer.

Depunerea dosarelor de recrutare, în volum complet, în format electronic, la adresa de e-mail [email protected] de către candidații care doresc înscrierea la selecție, se va face pâna la data de 08.11.2020, ora 15.00 (data și ora înregistrării e-mail-ului). Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la procedura de încadrare temporară prevăzute în anunțul publicat la adresa: http://www.jandarmeriaharghita.ro/index.php/cariera/incadrare-sursa-externa. La selecție vor participa doar candidații care îndeplinesc condițiile  legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile din fișa postului, precum și condițiile din anunțul postat pe site și ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite și care vor fi planificați la interviu. Inteviurile se vor desfășura conform graficului activităților, în baza planificării ce va fi afișată pe site-ul unității, la data de 20.11.2020.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita sau la numărul de telefon 0266.372.317 int. 24407.

Sursa: Realitatea de Harghita