Guvernul, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, alocă aproape 21 milioane lei pentru 6 judeţe afectate de calamităţi naturale.

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri, 10 septembrie, Hotărârea privind alocarea a 20,93 de milioane de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 45 de unităţi administrativ-teritoriale din 6 judeţe, afectate de calamităţi naturale.

Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru judeţele Bacău, Caraş-Severin, Gorj, Harghita, Maramureş şi Mehedinţi, în vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor şi malurilor de apărare, a drumurilor judeţene, drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, digurilor şi punţilor pietonale.

Sumele alocate au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului din cele 6 judeţe.

Anexa: Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

https://www.mlpda.ro/uploads/articole/attachments/5f5b06673c0c2410800424.docx