Primăria Vlăhița a scos la licitație pe platforma SEAP serviciile de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița” și servicii de asistență tehnică.

Activitățile contractului de servicii se referă la elaborarea ”Documentației de proiectare”, în principal faza proiect tehnic de execuție și a detaliilor de execuție pentru construirea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița și acordarea de asistență tehnică. Activitățile pe care Consultantul le va realiza, vor include, dar nu se va rezuma la următoarele servicii prezentate în cuprinsul de mai jos și care sunt descrise în cele ce urmează: – elaborarea Proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție; – susținerea proiectului în fața verificatorilor atestați (Suma disponibilă asigurată de beneficiar-Orașul Vlăhița pentru Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verificatori este 40.734,10 lei fără TVA.

Această sumă nu va fi inclusă în oferta financiară a ofertantului, aceste servicii fiind achiziționate direct de beneficiar.

– pregătirea tuturor documentelor care urmează a fi depuse la toate autoritățile competente şi obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare menționate în Certificatul de Urbanism pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă;

– acordarea de asistență tehnică pe toata durata de derulare a lucrărilor și până la Recepția Finala a Lucrărilor, inclusiv prin participarea în cadrul etapelor determinante de execuție a lucrărilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare și a cerințelor Autorității Contractante;

– elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrării în timp; – participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției; – pregătirea documentelor necesare pentru aprobarea investiției conform Legii nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;

– deplasare la sediul Autorității Contractante și/sau șantierul construcției ori de câte ori contextul o impune/primește o solicitare în acest sens de la Autoritatea Contractantă.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul limita depunerea ofertelor.

Sursa: Realitatea de Harghita