Consiliul și-a dat luni, 28 noiembrie 2022, aprobarea finală cu privire la Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD).

Aceasta înseamnă că întreprinderile vor avea în curând obligația de a publica informații detaliate privind aspecte legate de durabilitate. Acest lucru va spori responsabilitatea întreprinderilor, va preîntâmpina apariția unor standarde naționale divergente și va facilita tranziția către o economie durabilă.

CSRD introduce cerințe de raportare mai detaliate și se asigură că întreprinderile mari sunt obligate să raporteze cu privire la aspecte legate de durabilitate, cum ar fi drepturile în materie de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță.

Noile norme de raportare privind durabilitatea se vor aplica întreprinderilor mari de interes public cu peste 500 de angajați, tuturor întreprinderilor mari cu peste 250 de angajați și o cifră de afaceri de peste 40 de milioane EUR, precum și tuturor întreprinderilor admise la tranzacționare pe piețele reglementate, cu excepția microîntreprinderilor. Aceste întreprinderi sunt, de asemenea, responsabile de evaluarea informațiilor aplicabile filialelor lor.

Normele se aplică, de asemenea, IMM-urilor, ținând seama de particularitățile acestora. O derogare va fi posibilă pe parcursul unei perioade de tranziție pentru IMM-uri, în temeiul căreia acestea vor fi exceptate de la aplicarea directivei până în 2028.

În ceea ce privește întreprinderile din afara Europei, obligația de a furniza un raport de durabilitate se aplică tuturor celor care au o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în UE și care au cel puțin o filială sau o sucursală în UE. Aceste întreprinderi trebuie să raporteze cu privire la impactul lor asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), astfel cum se prevede în directivă.

Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) va fi responsabil de stabilirea unor standarde europene, pe baza avizelor tehnice din partea mai multor agenții europene.

Aplicarea directivei va avea loc în patru etape:

  • raportare în 2025 cu privire la exercițiul financiar 2024 pentru întreprinderile care fac deja obiectul Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;
  • raportare în 2026 cu privire la exercițiul financiar 2025 pentru întreprinderile care nu fac în prezent obiectul Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;
  • raportare în 2027 cu privire la exercițiul financiar 2026 pentru IMM-urile cotate la bursă, cu excepția microîntreprinderilor, a instituțiilor de credit mici și cu grad redus de complexitate și a întreprinderilor de asigurare captive;
  • raportare în 2029 cu privire la exercițiul financiar 2028 pentru întreprinderile din țări terțe.
Articolul precedentGuvernul a aprobat Strategia naţională de reducere a riscului seismic
Articolul următorFonduri suplimentare pentru programul de susţinere a producției de usturoi