În vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi munca subdeclarată (munca „la gri”), la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”, Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acţiunea de informare: „MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE­ŢI DREPTURILE!”.

În acest context, inspectorii de muncă vor distribui pliante ce conțin informații utile, atât în locurile de muncă în care se desfăşoară acţiuni de control, cât şi în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane, pieţe, târguri, primării, gări, autogări, staţii de transport în comun, locaşuri de cult, etc., inclusiv în mediul rural.

Astfel, informațiile care necesită o atenție sporită din partea lucrătorilor, vizează în principal următoarele aspecte:

CITIREA CU ATENȚIE A CONTRACTUL DE MUNCĂ

 

– data începerii activității;

– durata contractului (nedeterminată/determinată);

– locul muncii, funcția/meseria;

– durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă);

– concediul de odihnă;

– salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru 8 h/zi).

Contractul de muncă se încheie în formă scrisă înainte de a începe activitatea, iar perioada de probă” se desfășoară după semnarea contractului individual de muncă.

 

TIMPUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ

– norma întreagă – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână;

– durata maximă – 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare;

– durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

 

MUNCA SUPLIMENTARĂ

– în situația în care timpul de muncă depășește 40 de ore/săptămână, acesta este considerată muncă suplimentară;

– munca suplimentară necesită acordul salariatului (cu excepţia cazului de forţă majoră);

– efectuarea muncii suplimentare peste durata maximă este interzisă (cu excepţia cazului de forţă majoră);

– munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia;

– imposibilitatea compensării prin ore libere plătite = spor la salariu ≥ 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.

 

Articolul precedentSe modifică regulile de intrare în țară a minorilor. Copiii sub 6 ani nu mai stau în carantină
Articolul următorCNSU propune noi măsuri de relaxare de la 1 august