Primăria municipiului Toplița, județul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitori calificați (2 posturi), în oricare din următoarele specializări: coșar, rosar, tencuitor, dulgher, tâmplar, asfaltator, fierar, betonist, finisor terasamente, lăcătuș mecanic, electromecanic, tinichigiu, sudor, mozaicar, faianțator, montator placaje, instalator montator țevi, în cadrul Direcției Gospodărie Municipală.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

Continuarea, AICI

Articolul precedentÎntârzie decizia privind majorarea salariilor. Sindicatele și patronatele se revoltă împotriva Guvernului
Articolul următorPrimăria comunei Plăieșii de Jos angajează șef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă