În cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020 va fi realizat un proiect deosebit pentru copiii instituționalizați din județul Harghita. Este vorba despre crearea unui Centru de Consiliere și Sprijin – de tip familial ”Curcubeu” – pentru părinți și copii, precum și de realizarea a două case de tip familial ”Witte”, pe un teren momentan nefolosit din orașul Cristuru Secuiesc, în vederea oferirii de servicii pentru sprijinirea și dezvoltarea în comunitate a 150 de copii.

Bugetul proiectului este de peste 5,47 milioane lei și edilii speră ca din septembrie 2022, la Cristuru Secuiesc să existe un complex de tip familial, format din trei clădiri cu o suprafață utilă totală de peste 1000 mp, pentru dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate.

Proiectul ”Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Harghita, în orașul Cristuru Secuiesc, în principal pentru îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 24 de copii cu handicap sever.

Obiectivul general al proiectului urmărește scoaterea acestor copii din sistemul instituționalizat, integrarea lor în comunitate, prin case de tip familial și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Harghita. Concret, se va construi, pe un teren viran din oraș, un Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii de tip familial, ”Curcubeu” și două case de tip familial ”Witte”.

Investițiile în infrastructura socială locală, care contribuie la dezvoltarea locală și  regională, ar trebui să ducă la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate şi să promoveze incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale. Acesta este obiectivul Priorității de Investiții 8.1 din cadrul Axei prioritare 8 a Programului REGIO, care prevede creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil al copiilor instituționalizați. În acest fel începe și în Regiunea Centru, procesul de trecere de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, prin folosirea fondurilor europene.

”De implementarea acestui proiect va beneficia întreaga societate, în special cei ce coordonează serviciile sociale din județul Harghita. Centrul de consiliere și casele de tip familial contribuie la dezvoltarea și integrarea unor tineri în societate, și își pune amprenta pe evoluția ulterioară a acestora, ceea ce are efecte pozitive asupra comunității în general. De rezultatele proiectului vor beneficia și 126 de copii de la nivelul comunității, care vor găsi în Centrul de consiliere, amenajat cu spații potrivite și asigurate separat pentru fiecare specialist, o posibilitate de recuperare mult mai eficientă, ce va fi completată de relațiile interumane. Nu în ultimul rând, administrația publică, de la nivel local și poate chiar național, va beneficia de experiența dobândită prin acest proiect, ceea ce ar putea avea efecte pe termen lung, pentru ca, în viitor, să fie sprijinite cu totul altfel persoanele ce au nevoie de asistență socială. Ar mai fi de menționat și posibilitatea ca tinerii proveniți din casele de tip familial să fie mult mai ușor integrați în societate și pe piața muncii. O criză, cum este cea pe care o traversăm acum, arată cât sunt de importante aceste investiții, care fac diferența între îngrijirea persoanelor în condiții bune și lipsa acestei îngrijiri”, a declarat Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.

Valoarea totală a proiectului coordonat de DGASPC Harghita este de 5.475.578,22 lei, din care 4.569.739,99 lei (aproximativ 980.000 euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO. Obiectul investiției constă în construirea a două clădiri cu suprafața utilă de 277,17 mp și suprafața construită de 330,47mp fiecare, având funcțiunea de case de tip familial și a unei clădiri cu suprafața utilă de 447,43 mp și suprafața construită de 483,84 mp, cu funcțiunea de Centru de consiliere și sprijin pentru copil și familie (respectiv, centru de zi). De asemenea, prin proiect se va realiza dotarea corespunzătoare a fiecărei clădiri și  racordarea lor la utilități. Complexul social are o bună accesibilitate la serviciile din comunitate, Școala Generală ”Petőfi Sandor” și Spitalul Orășenesc Cristuru Secuiesc fiind la o distanță de numai 300m.

Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul Centrului de zi sunt: evaluare psihologică, consiliere pentru copii și tineri, individuală și de grup, terapie educațională și ludoterapie, sprijin socio/psiho/educativ pentru copiii aflați în situații de risc, luminoterapie, meloterapie, sprijin psihoemoțional, pregătire pentru mutare, activități de prevenție a violentei și consumului de droguri și a altor substanțe nocive, prevenția abandonului familial, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

În Centru vor avea loc ateliere de creație, activități educative, inclusiv pentru un stil de viață sănătos, activități recreative și de socializare/integrare adecvate grupului, kinetoterapie cu aparate medicale, masaj, jocuri de mișcare.

Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul caselor de tip familial sunt: îngrijire, găzduire, alimentație, educație formală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, servicii zilnice de ocrotire (pentru hrană, îmbrăcăminte și echipamente), dar și activități de organizare a timpului liber.

Articolul precedent100% TU DECIZI! Valer Dorneanu, șeful deputaților când se nășteau baronii. Șeful CCR, în Rusia pe banii românilor
Articolul următorToplița va înjumătăți consumul de energie și gazele cu efect de seră. Din 2022, led-urile vor lumina orașul