Consiliul Județean Harghita, în calitate de organizație-gazdă, organizează concurs pentru ocuparea 10 posturi în cadrul Programului de Internship.

Ce propune?
• dezvoltarea abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;
• dobândirea de experienţă profesională, abilităţi practice şi competenţe;
• facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii;
• posibilitate pentru a construi o carieră la Consiliul Județean Harghita;
• cunoaşterea de către interni a specificului activităţii CJHR în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acestuia.
Cui ne adresăm?
• Programul de Internship este dedicat absolvenților cu studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate cerute pentru fiecare specializare.
Ce trebuie să ştii, înainte de a aplica:
• Programul de Internship se desfășoară pe o perioadă de 5 luni consecutive iar durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 30 de ore pe săptămână, 6 ore pe zi, şi se stabileşte prin contractul de internship;
• Pe durata desfăşurării programului, internii vor primi indemnizaţia pentru internship, în valoare de 2043 lei brut (6 ore/zi), şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată;
• Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă și vechime în specialitatea studiilor.
• La finalul programului de internship internul va primi un certificat de internship.

Candidaţii la Programul de Internship al CJHR trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
• rezidenţa ori domiciliul în România;
• cunosc limba română, scris şi vorbit;
• nu sunt activi pe piața muncii;
• îndeplinesc condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul juridic, economic, tehnic;
• cunosc la nivel mediu [Bl/ B2) cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, conform standardelor europene de evaluare a competenţelor lingvistice;
• utilizează, cel puţin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar şi prezentări, precum şi instrumentele de navigare pe Internet;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5.), după cum urmează:
– Proba scrisă va avea loc în data de 15 mai 2019 ora 10,00;
– proba de interviu va avea loc în data de 16 mai 2019, ora 9,00;

Dosarul de înscriere se depune până la data de 14.05.2019, ora 12,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare.html

Articolul precedentPeste 300 de elevi maghiari la un concurs de limba română
Articolul următorÎncepe finala Campionatului Naţional de Futsal, Imperial WET Miercurea Ciuc este favorită